خسروی

خسروی

سمت:
مدیر فنی و برنامه نویسی
سابقه کاری:
11 سال
ایمیل:
H.Khosravi@SystemConsultant.Org