تحت وب، تحت شبکه در تمام سیستم های عامل ویندوز، لینوکس، مک، اندورید، IOS و ...

42
زیر سیستم (ماژول)
100
به هنگام بودن گزارش ها
100
سرعت زیاد در پردازش داده ها
100
دقت زیاد

نرم افزار بودجه جامع عملیاتی
بر مبنای صفر

انعطاف پذیر و چرخشی با امکان تحلیل حساسیت

100%
100%
100%
تاریخچه
***
تاریخچه

---

1367

سابقه
سابقه
30 سال

1388

شروع کار نرم افزار
شروع کار نرم افزار
10 سال
*
گالری
مجوزها

.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای
 جواز کسب
بودجه